سلام ، به سایت شرکت رهاورد امید سلامت خوش آمدید.

کارشناسی و قیمت گذاری
بروز رسانی و نوسازی تجهیزات پزشکی همواره یکی از دغدغه های مسئولین یک مرکز درمانی و تشخیصی استاندارد و معتبر بوده است.
شرکت رهاورد امید سلامت سعی دارد تا در زمینه بروزرسانی و قیمت گذاری و حتی فروش تجهیزات فرسوده و جایگزینی آنها با تکنولوژی های برتر روز دنیا در کنار مدیران مراکز درمانی و تشخیصی و پزشکان محترم باشد.